Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyd-destun

Mae'r Cyngor wedi ymgynghori â phartïon â diddordeb ar y cynnig i sefydlu ysgol 3-11 cyfrwng Saesneg i ddisodli ysgolion cynradd Alltwen, Godre'r Graig a Llangiwg, gyda Chanolfan Cymorth Dysgu (LSC) ar gyfer hyd at 16 o ddisgyblion sydd â datganiadau ar gyfer Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD). Rhedodd y cyfnod ymgynghori rhwng 3 Tachwedd 2020 a 19 Ionawr 2021.

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 16 Mehefin 2021 ystyriwyd canlyniad yr ymgynghoriad. Ystyriodd yr aelodau bob ymateb i'r ymgynghoriad yn ofalus, a phenderfynwyd symud ymlaen i'r cam nesaf o gyhoeddi cynnig statudol. Yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet i symud ymlaen, cyhoeddwyd rhybudd statudol ar 17 Mehefin 2021 yn caniatáu’r cyfnod o 28 diwrnod ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau, a oedd yn para tan 14 Gorffennaf 2021.

Pe bai'n cael ei weithredu, byddai'r cynnig hwn yn dod i rym ar 1 Medi 2024 gydag ysgolion cynradd Alltwen, Godre’r Graig a Llangiwg yn cau ar 31 Awst 2024.