Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Crynodeb o'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd

Mae'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn ymwneud â'r themâu canlynol:

  • Addysg
  • Effaith ar y gymuned
  • Rheoli safle a thraffig arfaethedig, (gan gynnwys caeau chwarae Parc Ynysderw)
  • Cludiant a theithio
  • Opsiynau amgen
  • Niferoedd disgyblion
  • Ysgol Gynradd Godre’r Graig, safle Graig Road
  • Proses ymgynghori
  • Effaith ar ddatblygiad y Gymraeg

Aethpwyd i'r afael yn fanwl â mwyafrif y materion a godwyd yn yr ohebiaeth gwrthwynebiad yn yr Adroddiad Ymgynghori y dylid ei ddarllen ochr yn ochr â'r adroddiad hwn. Crynhoir y gwrthwynebiadau isod ynghyd ag ymatebion swyddogion.