Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Atodiad 1

Rhestr o Ymgyngoreion

 • Ysgolion cynradd Alltwen, Godre'rgraig a Llangiwg:
  • Disgyblion
  • Rhieni / gofalwyr
  • Staff
  • Corff Llywodraethu
  • Cymuned ehangach yr ysgol
 • Holl ysgolion eraill CNPT
 • Aelodau etholedig NPT
 • Cyfarwyddwyr Addysg Esgobaethol
  • Esgobaeth Menevia, Abertawe
  • Esgobaeth Llandaf, Bro Morgannwg
 • Undebau llafur
 • Estyn
 • Consortiwm Addysg Rhanbarthol (ERW)
 • Uned Trafnidiaeth Integredig CBSCPT
 • Partneriaeth Cymunedau yn Gyntaf
 • NAASH (Fforwm Ysgolion Uwchradd)
 • LLAN (Fforwm Ysgolion Cynradd)
 • Awdurdodau ffiniol – Abertawe/Pen-y-bont ar Ogwr/Sir Gaerfyrddin/Powys/RhCT
 • Cyngor Tref Pontardawe
 • Cyngor Cymuned Cilybebyll
 • Cyngor Cymuned Cwmllynfell
 • Cyngor Cymuned Gwaun Cae Gurwen
 • Cyngor Cymuned Ystalyfera
 • Is-adran Rheolaeth Ysgolion LlC
 • AS (dros Gastell-nedd) – Christina Rees
 • AC (dros Gastell-nedd) – Jeremy Miles
 • Aelodau Cynulliad Rhanbarthol
 • Aelodau Lleol
 • Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc (gan gynnwys Datblygiad y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant)
 • Comisiynydd Heddlu a Throseddu
 • Partneriaid AAA
 • Swyddogion CBSCPT