Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Strategaeth Hybu’r Gymraeg

Yn unol â Safon 145, mae’n rhaid i’r cyngor lunio, cyhoeddi a rhoi cynllun gweithredu ar waith i hybu’r Gymraeg gyda’r nod o gynyddu defnydd o’r iaith a nifer y siaradwyr Cymraeg yn y fwrdeistref sirol.

Lawrlwytho

 • Strategaeth Hybu’r Gymraeg Castell-nedd Port Talbot (PDF 980 KB)

  m.Id: 17170
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Strategaeth Hybu’r Gymraeg Castell-nedd Port Talbot
  mSize: 980 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9918/strategaeth-hybu-r-gymraeg-castell-nedd-port-talbot.pdf

 • Strategaeth Hybu'r Gymraeg - Adroddiad Cynnydd 2020-2021 (DOCX 79 KB)

  m.Id: 31681
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Strategaeth Hybu'r Gymraeg - Adroddiad Cynnydd 2020-2021
  mSize: 79 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/16782/wlps-progress-report-2020-2021_cy-jan-2022.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Adroddiad Ymgynghori

Fel rhan o ddatblygiad Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg, cynhaliwyd ymgynghoriad ar y strategaeth ddrafft rhwng 25 Mai a 22 Mehefin 2018. Mae trosolwg o’r ymatebion a dderbyniwyd a sut maent wedi llywio’r strategaeth wedi’i gynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori.

Lawrlwytho

 • Adroddiad Ymgynghori (PDF 270 KB)

  m.Id: 17177
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Ymgynghori
  mSize: 270 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9927/adroddiad-ymgynghori.pdf

Adroddiad Blaenorol

 • Strategaeth Hybu'r Gymraeg - Adroddiad Cynnydd Hydref 2018-Medi 2019 (PDF 675 KB)

  m.Id: 23531
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Strategaeth Hybu'r Gymraeg - Adroddiad Cynnydd Hydref 2018-Medi 2019
  mSize: 675 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13550/shg-adroddiad-cynnydd-ar-gyfer-y-cyfnod-hydref-2018-medi-2019.pdf

 • Strategaeth Hybu'r Gymraeg Adroddiad Cynnydd Hydref 2019 Mawrth 2020 (PDF 398 KB)

  m.Id: 28131
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Strategaeth Hybu'r Gymraeg Adroddiad Cynnydd Hydref 2019 Mawrth 2020
  mSize: 398 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15469/strategaeth-hybur-gymraeg-adroddiad-cynnydd-hydref-2019-mawrth-2020.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete