Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Safonau'r Gymraeg

Ar 24 Mawrth 2015, derbyniwyd Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015 yn Sesiwn Lawn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a osododd safonau ar gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru, awdurdodau parciau cenedlaethol a Gweinidogion Cymru.

Cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg hysbysiad cydymffurfio ar 30 Medi 2015 a oedd yn nodi pa safonau a oedd yn berthnasol i'r cyngor ac o ba ddyddiad.

Llawrlwythio

 • Hysbysiad Cydymffurfio (PDF 411 KB)

  m.Id: 10211
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Hysbysiad Cydymffurfio
  mSize: 411 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9091/hysbysiad-cydymffurfio-250418.pdf

 • Safonaur Gymraeg 2016-17 (DOCX 35 KB)

  m.Id: 10210
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonaur Gymraeg 2016-17
  mSize: 35 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/4089/welshlanguagestandards20162017cy.docx

 • Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2022-2023 (PDF 1.55 MB)

  m.Id: 35520
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2022-2023
  mSize: 1.55 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18721/safonaur-gymraeg-adroddiad-blynyddol-2022-2023.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Adroddiad blaenorol

Llawrlwythio

 • Safonaur Gymraeg Adroddiad Blynddol 2016 (DOC 115 KB)

  m.Id: 10209
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonaur Gymraeg Adroddiad Blynddol 2016
  mSize: 115 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4088/safonaur_gymraeg_adroddiad_blynyddol_2016.doc

 • Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2016-2017 (PDF 206 KB)

  m.Id: 14057
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2016-2017
  mSize: 206 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/7515/safonaur_gymraeg_adroddiad_blynyddol_20162017.pdf

 • Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2017-2018 (PDF 778 KB)

  m.Id: 16401
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2017-2018
  mSize: 778 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9314/wls-annual-report-2017-2018-welsh.pdf

 • Safonau’r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2018-2019 (PDF 554 KB)

  m.Id: 19808
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonau’r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2018-2019
  mSize: 554 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12003/safonau-r-gymraeg-adroddiad-blynyddol-2018-2019.pdf

 • Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2019-2020 (PDF 468 KB)

  m.Id: 25017
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2019-2020
  mSize: 468 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/14043/safonaur-gymraeg-adroddiad-blynyddol-2019-2020.pdf

 • Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2020-2021 (PDF 858 KB)

  m.Id: 28764
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonau'r Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2020-2021
  mSize: 858 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15820/safonaur-gymraeg-adroddiad-blynyddol-2020-2021.pdf

 • Safonaur Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2021 2022 (PDF 728 KB)

  m.Id: 33470
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Safonaur Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2021 2022
  mSize: 728 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17711/safonaur-gymraeg-adroddiad-blynyddol-2021-2022.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Polisi ar ddyfarnu grantiau - (Gymraeg)

Llawrlwytho

 • Polisi Ar Ddyfarnu Grantiau - Gymraeg (DOCX 651 KB)

  m.Id: 33219
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Polisi Ar Ddyfarnu Grantiau - Gymraeg
  mSize: 651 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/17581/polisi-ar-ddyfarnu-grantiau.docx

 

Cwynion Iaith Gymraeg

Ymdrinnir â chwynion sy'n ymwneud â'r Gymraeg neu â chydymffurfiad â safonau cyflwyno a pholisi gwasanaeth Cymraeg, fel y'u cymhwysir i'r cyngor, yn yr un modd ag unrhyw gwynion eraill a dderbynnir, ac ymatebir iddynt yn unol â Safonau'r Gymraeg.

Mae staff yn ymwybodol o ofynion y safonau drwy sesiynau hyfforddiant a ddarperir fel rhan o'r broses sefydlu ac ymgyrchoedd cynyddu ymwybyddiaeth cyfnodol.

Gellir cyfeirio cwynion sy'n ymwneud â derbyn gwasanaeth anfoddhaol, lle ystyrir bod y cyngor wedi trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg neu lle ceir honiad o ymyrraeth â'ch rhyddid i ddefnyddio'r Gymraeg hefyd at Gomisiynydd y Gymraeg:

Comisiynydd y Gymraeg
Cyfarwyddiadau i CF10 1AT
Siambrau'r Farchnad
5–7 Stryd y Santes Fair
Chaerdydd
CF10 1AT pref
0345 6033 221 0345 6033 221 voice +443456033221

Ymdrinnir â chwynion a dderbynnir gan Gomisiynydd y Gymraeg yn unol â phroses gwynion y Comisiynydd.