Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Uned 15 Ystad Ddiwydiannol Milland Road

  • Mae'r lleoliad yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau masnachol (wedi'i gynnwys mewn defnyddiau cynllunio def-nyddiau B1, B2 a B8)
  • Mannau parcio i ddod
  • Ymyl lleoliad y dref
  • Mynediad hawdd i'r draffordd
  • Gwasanaeth trên gerllaw
  • Gofod Diwydiannol Modern
  • Mynediad uniongyrchol gan y mabwysiedig briffordd

Llety ac Ardal

  • GIA 266 m2

Rhent

  • £ 11,400 y flwyddyn

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag:

Steve Jenkins
Eiddo ac Adfywio
Y Ceiau
Parc Ynni Baglan
Castell-nedd
SA11 2GG pref
01639 686687 01639 686687 voice +441639686687
Mwy o wybodaeth