Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dogfen

Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth Cyngor Castell-nedd Port Talbot 2020 – 2023

Y Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth hwn yw cynllun Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot sy’n ofynnol o dan adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Er mwyn hybu cynaliadwyedd, mae’r cynllun hwn ar gael mewn fformat electronig yn unig.

Mae’r Cynllun hwn ar gael yn Saesneg yn ogystal.

Mae'r Cynllun hwn a gyhoeddwyd Rhagfyr 2021.