Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Strwythur a Chynnwys

Yn y Cynllun hwn byddwn ni’n:

  • Amlinellu pa adnoddau naturiol sydd gan CNPT a pham maen nhw mor arbennig.
  • Esbonio’r cefndir deddfwriaethol a’i berthnasedd ar draws meysydd polisi lluosog cyflawni’r Cynllun.
  • Nodi sut mae’r cynllun yn gweithio a’r mecanweithiau ar gyfer cyflawni, monitro ac adrodd.
  • Rhoi camau gweithredu manwl i’w cyflawni, gyda cherrig milltir ar gyfer adrodd.

 

Twyni Baglan