Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Yr hyn NAD yw'n cael ei ystyried yn ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Dyma rai enghreifftiau o ymddygiad na fyddai’n cael ei ystyried yn wrthgymdeithasol:

  • Plant yn chwarae
  • Gwahaniaethau mewn ffyrdd personol o fyw
  • Materion "unwaith yn unig" oni bai eu bod yn arbennig o ddifrifol 
  • Synau byw arferol megis agor a chau drysau a fflysio toiledau
  • Parcio difeddwl fel parcio ar y palmant a rhwystro cerbydau
Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys pob sefyllfa, ond mae’n rhoi syniad o sefyllfaeodd lle na fyddem yn gweithredu ond lle gallwn gynnig cyngor ac arweiniad.

Byddwn ni'n ceisio esbonio os na allwn ymyrryd mewn achos.  Weithiau byddwn ni'n eich cyfeirio at asiantaethau / addrannau eraill a allai eich help.