Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pa gamau gweithredu gall Partneriaeth Castell-nedd Port Talbot Mwy Diogel eu cymryd yn erbyn unigolion sy'n gyfrifol am ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus yn fy nghymdogaeth?

Gan ddibynnu ar oedran yr unigolyn (boed yn berson ifanc neu'n oedolyn) a nature ac amlder ei ymddygiad gwrthgymdeithasol, gall Parneriaeth Castell-nedd Port Talbot Mwy Diogel:

  • Anfon llythyrau rthybudd at yr unigolyn
  • Gwithio gyda gwasaneithau cefnogi i ymgysylltu â'r unigolyn er mwyn ceisio datrys problemau a allai fod wrth wraidd ei ymddygiad 
  • Sefydul Contractau Ymddygiad Derbyniol (ABC) gyda’r unioglyn

Neu mewn achoision eithanfol a / neu barhaus, gallwn:

  • Weithio gyda landlordiaid preifat
  • Chwilio am atebion eraill megis gorchmynion troi allan pan fo'r person yn denant lanlord cymdeithasol cofrestredig  
  • Gwneud cais i’r llysoedd am Orchymyn Ynddygiad Gwrthfymdeithasol (ASBO)
  • Neu ddefnyddio unrhyw ddeddfwriaeth briodol