Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth gallwch chi ei wneud

Ceisiwch ddatrys problemau'n gynnar

Gellir datrys llawer o broblemau rhwg cymdogion trwy siarad a dod i gytuneb.  weithiau nid yw pobl yn sylweddoli eu bod yn creu niwsans.  Os nad yw pryder yn cynnwys bygythiadau neu drais difrifol, efallai'r peth gorau i chi fyddai trafod y mater ymhellach â'ch cymydog cyn mynd ag ef ymhellach.

Ni fyddem yn eich cynghori i wneud hyn dim oni bai eich bod yn hyderus y gallwch ddatrys y broblem mewn fforedd ddymunol.  Cofiwch fod eich diogelwch chi yn hollbwysig ac ni fyddem yn argymu i chi drafod problem ag unrhyw un y gwyddys ei fod yn  dreisgar neu’n ymosodol.              

Efallai bydd i ni gynnig gwasanaeth cyfryngu.

Ni all y barthneriaeth gymryd camau gweithredu ynglŷn â phroblemau oni bai ei bod yn cael gwybod amdanynt.  Mae'n bwysig i chi roi gwybod am ddigwyddiadau trwy ffonio 101 (gweler isod am fwy o fanylion).  rydym yn sgrinio pob galwad am ymddygiad gwrthgymdeithasol ac felly gallwn fynd ag achosion ymhellach.

Rydym yn dibynnu ar dystiolaeth y gallwch chi a'n hasiantaethau partner ei chyflwyno a fydd yn ein galluogi i fynd ymhellach ag achosion.