Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut i roi gwybod am broblem?

Ffoniwch yr heddlu ar 101 i roi gwybob am ddigwyddiadau nad oes angen ymateb brys arnynt.

Mwen argyfwng, ffoniwch 999.

Dylid rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy ffonio 101, sef y rhif ffôn uniongyrchol i'r heddlu nad yw ar gyfer argyfynau. 

Os hoffech chi gyngor neu arweiniad ar unrhyw agwedd ar ymddygiad gwrthgymdeith asol, gallwch siarad yn uniongyrchol ag un o'r tîm yn yr Uned Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG) trwy ffonio 01639 889709 yn ystod oriau swyddfa nau gallwch adael neges a bydd rhywun yn cysylltu â chi yn ystod oriau swyddfa.

Gallwch e-bostio asb@npt.gov.uk