Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth yw'r ymateb y gallwch chi ei ddisgwyl?

Mae pob adroddiad am ymddygiad gwrthgymdeithasol ay'n cael ei wneud trwy ffonio 101 yn cael flaenoriaethu yn ôl anfen ac yn cael ei sgrinio gan yr Uned YG yn ddiweddarach.

Yna Mae'r wybodaeth hon cael ei chadw ar gronfa ddata gyfrinachol ar gyfer monitro a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r heddlu ac asiantaethau eraill, ond NI fyddwn yn datgelu eich manylion personal i unrhyw un y tu allan i Bartneriaeth Castell-nedd Port Talbot mwy Diogel heb eich caniatâd.

Os ydych yn cysylltu'n uniongyrchol â'r UNED YG trwy e-bost, byddwch yn derbyn neges gydnabyddiaeth o fewn 5 niwrnod gwaith, ond fel arfer o fewn 24 awr.

SYLWER NA fyddwn yn rhoi eich manylion personol i unrhyw aelod o’r cyhoedd.