Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwybodaeth Banciau Bwyd - Nadolig 2021

Oriau Agor Y Nadolig

Aberafan, Port Talbot

Cyfeiriad

Ymddiriedolaeth Bethel Port Talbot
Heol Sandfields
Aberafan
Port Talbot
SA12 6LR

Manylion cyswllt

Liz Hill O’Shea
Ffôn: 07971-700105
lizhilloshea@gmail.com

Mwy o wybodaeth

Ar agor tan 5pm ar Noswyl Nadolig.

Port Talbot

Cyfeiriad

Banc Bwyd Port Talbot
Capel Carmel
Glan-yr-Afon
Port Talbot
SA13 1PQ

Manylion cyswllt

Ffôn: 07491 922211

Mwy o wybodaeth

Mae ein banc bwyd yn gweithio gan ddefnyddio system cyfeiriad taleb. Er mwyn cael help gan ein banc bwyd bydd angen taleb arnoch oddi wrth asiantaeth leol fel Cyngor ar Bopeth.

Cwmafan

Cyfeiriad

Banc Bwyd Port Talbot (Cwmafan)
Teras Tabernacl
Cwmafan
SA12 9HS

Manylion cyswllt

Ffôn: 07491 922211

Mwy o wybodaeth

Mae ein banc bwyd yn gweithio gan ddefnyddio system cyfeiriad taleb. Er mwyn cael help gan ein banc bwyd bydd angen taleb arnoch oddi wrth asiantaeth leol fel Cyngor ar Bopeth.

Cymer

Cyfeiriad

Hyb Help Blaenau Dyffryn Afan
Llyfrgell Cymer Afan
Heol yr Orsaf
Cymer
SA13 3HR

Manylion cyswllt

Ffôn: 01639 850505 Ffoniwch ymlaen llaw i roi amser i’r parsel bwyd gael ei baratoi.

Castell-nedd (Canol y dref)

Cyfeiriad

Banc Bwyd Castell-nedd
Eglwys Bedyddwyr
Orchard Place
(SA11 1DU)

Manylion cyswllt

Ffôn: 07534256508
E-bost: feedthehungry@hotmail.co.uk

Glyn-nedd

Cyfeiriad

Banc Bwyd Cwm Nedd
Eglwys Bentecostaidd Peniel
Stryd Newydd
Glyn-nedd
SA11 5AA

Manylion cyswllt

Ffôn: 07561 234289
E-bost: info@valeofneath.foodbank.org.uk

Mwy o wybodaeth

Mae’r banc bwyd ar agor ar gyfer cyfeiriadau argyfwng 24/7

Resolfen

Cyfeiriad

Building Blocks Resolfen ICC Resolfen,
Resolfen,
Castell-nedd,
SA11 4AB

Manylion cyswllt

Ffôn: 07523671811
E-bost: foodbank@buildingblocksfamilycentre.co.uk

Mwy o wybodaeth

I gael mynediad i’r banc bwyd bydd angen eu ffonio ar 07756788451 ble gallant gasglu manylion er mwyn paratoi parsel bwyd y gellir ei gasglu ar ddydd Gwener o’r lleoliad gydag amser casglu neu ei gyflenwi atoch chi.

Blaendulais

Cyfeiriad

Banc Bwyd Cwm Dulais.
Clwb Rygbi Blaendulais,
Heol Dulais
Blaendulais
Castell-nedd
SA10 9EL.

Manylion cyswllt

Ffôn: 07934 723099
Gadewch enw cyswllt a rhif ffôn ar y peiriant ateb a byddwn ni’n eich ateb.

Pontardawe

Cyfeiriad

Banc Bwyd Pantri Tabernacl
Stryd Thomas
Pontardawe
SA8 4HD

Manylion cyswllt

Ffôn: 07565 711311 ar ddydd Mawrth a Sadwrn rhwng 10am a chanol dydd ond 07704 114484 bob amser arall
E-bost: info@pantryfoodbank.org

Mwy o wybodaeth

Dylai unrhyw un sydd angen help gan y banc bwyd ffonio gyntaf i archebu slot i gasglu pecynnau bwyd.

Gwaun Cae Gurwen

Cyfeiriad

Hyb Bwyd Canolfan Maerdy Canolfan Maerdy,
Heol Newydd,
Rhydaman,
SA18 1UP

Manylion cyswllt

Ffôn: 01269 826893

E-bost: admin@canolfanmaerdy.co.uk

Ystalyfera

Cyfeiriad

CATCH Chapel Gurnos
Heol Gurnos
Ystalyfera
SA9 2JA

Manylion cyswllt

Ffôn: 07923 986379

Ystradgynlais

Cyfeiriad

Banc Bwyd Ystradgynlais Y Ganolfan Wirfoddoli,
Hen Ffatri Remploy,
Wind Road
Ystradgynlais
SA9 1AF