Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dewis Rhif 1 – gwneud y lleiafswm – cadw’r ganolfan iechyd

Mae Dewis 1 yn cadw’r ganolfan iechyd. Mae’r dewis hwn yn cyfyngu ar y cyfle i wneud gwelliannau i ffordd fynediad yr orsaf dân, tro’r Albion a mynediad i’r llyfrgell. Byddai strwythurau presennol y bont dros y rheilffordd ar Heol Maesteg yn cael eu sefydlogi neu’u tynnu i ffwrdd, neu’n gweld tanffordd yn cymryd eu lle er mwyn cynnal cyswllt llwybr seiclo Dyffryn Afan.

Ni fyddai’r dewis hwn yn caniatâu i welliannau ddigwydd i’r cyffyrdd presennol ar Heol yr Orsaf / Heol Maesteg na Heol yr Orsaf / Stryd Margam, nac i’r llwybrau troed yn yr ardal.

Lawrlwytho

 • Dewis Rhif 1 – gwneud y lleiafswm – cadw’r ganolfan iechyd (PDF 1.16 MB)

  m.Id: 31877
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Dewis Rhif 1 – gwneud y lleiafswm – cadw’r ganolfan iechyd
  mSize: 1.16 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16900/c20910-ga-option-1.pdf