Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

ECO Flex

Grantiau ECO 3

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Talbot bellach yn cymryd rhan yn 'ECO 3'. Mae copi o'n datganiad ECO Flex (F: WW2) wedi'i gyhoeddi isod.

Ariennir y cynllun grant gan y Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) ac fe'i cynlluniwyd i helpu aelwydydd incwm isel, aelwydydd sy'n byw mewn tlodi tanwydd neu aelwydydd sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Gall gynorthwyo i ddarparu gwelliannau inswleiddio a gwresogi ar gyfer tenantiaid preifat neu berchnogion preswyl.

Os oes gennych ddiddordeb yn y cynllun, cysylltwch â phartner cyflenwi’r cyngor - Cymru Gynnes.   

Cymru Gynnes
01656 747622 01656 747622 voice +441656747622
Darllenwch ein datganiad ECO Flex