Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Swyddi glanhau ac arlwyo mewn ysgolion

Rydym yn chwilio am lanhawyr ysgol ac arlwywyr ysgol i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Mynediad a Reolir. Mae ystod o swyddi arlwyo a glanhau ar gael gennym ar draws llawer o'n hysgolion sy'n cynnwys oriau gweithio amrywiol. Byddwch yn ymuno â thîm rhagorol a gyrhaeddodd y rhestr fer yn y categori Tîm Gwasanaethau Gorau yng ngwobrau nodedig APSE 2021.

Swyddi glanhau ac arlwyo mewn ysgolion 

Gwnewch gais yn awr

 

Ynghylch y rolau

Arlwyo

Mae'r tîm arlwyo'n gyfrifol am baratoi brecwastau a chiniawau iach, maethlon i ddisgyblion ar draws ein holl ysgolion yng Nghastell-nedd Port Talbot. Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn gyfrifol am baratoi bwyd sylfaenol, gweini bwyd a chlirio. Bydd angen i chi gydymffurfio â Rheoliadau Diogelwch Bwyd ac Iechyd a Diogelwch a gweithio i safon uchel.

Glanhau

Mae'r tîm glanhau ysgolion yn gyfrifol am sicrhau y gall disgyblion ddysgu mewn amgylchedd glân a diogel.Byddwch yn gyfrifol am ddefnyddio cyfarpar glanhau, peiriannau a chemegion ac yn gallu dilyn canllawiau Iechyd a Diogelwch.

Pam y dylech ymuno â'r cyngor?

Mae llawer o fanteision i weithio i'r cyngor megis:

  • Mynediad at Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  • Darperir hyfforddiant llawn a sesiynau sefydlu
  • Does dim angen profiad
  • Oriau ysgol ac oriau gyda'r hwyr (glanhau'n unig) ar gael
  • Oriau gwaith sicr, a chyfleodd ar gyfer goramser
  • Cyfleoedd i weithio mewn sawl rôl
  • Mynediad at Grŵp Iechyd a Lles y cyngor
  • Cyflog misol rheolaidd wrth weithio yn ystod y tymor
  • Cyfradd dâl gystadleuol

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y rolau, cysylltwch â

Cyfleoedd arlwyo - Leyton Griffiths on 07814 938900 or email l.griffiths4@npt.gov.uk

Cyfleoedd glanhau - amscleaning@npt.gov.uk

Cefnogaeth swyddi

Os ydych yn teimlo bod angen help arnoch i wneud cais am swydd, mae ein tîm cefnogi cyflogaeth, Cyflogadwyedd CNPT,yma i helpu. Gall y tîm helpu gyda llenwi ffurflenni cais, technegau cyfweliad, magu hyder a chwilio am swyddi. Gallwch gysylltu â Chyflogadwyedd CNPT drwy ffonio 01639 860160 neu drwy lenwi'n ffurflen ymholi.

Cymorth gofal plant

Os ydych yn rhiant i blentyn tair neu bedair oed, gallech fod yn gymwys ar gyfer hyd at 30 awr o gymorth gofal plant a ariennir drwy Gynnig Gofal Plant Cymru