Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Gweithredol y Gaeaf

Nid yw'n ymarferol i'r awdurdod raeanu neu osod halen ar hyd y rhwydwaith priffyrdd cyfan o fewn ffiniau Castell-nedd Port Talbot fel mesur rhagofalus. Mae Cynllun Gweithredu Gwasanaeth y Gaeaf yn nodi'r ffyrdd yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd wedi cael eu pennu'n flaenoriaeth uchel. Mae'r ffyrdd hyn yn rhan o Rwydwaith Triniaeth Ragofalus yr awdurdod a bydd yr awdurdod yn eu graeanu neu osod halen arnynt cyn i dywydd peryglus gyrraedd.

Yn ystod cyfnodau hwy o dywydd oer lle mae swm sylweddol o eira neu iâ ar y priffyrdd, bydd yr awdurdod yn ymdrechu i glirio ffyrdd a throedffyrdd ychwanegol nad ydynt yn rhan o'r rhwydwaith triniaeth ragofalus, os bydd yr adnoddau ar gael.

Mae'r cynllun yn amlinellu blaenoriaethau i'w trin a chynllun y cyngor ar gyfer yr ymgyrch raeanu a chlirio eira yn ôl y tywydd.

Lawrlwytho

 • Cynllun Gweithredol Gwasanaeth Gaeaf 2020 (DOCX 26.85 MB)

  m.Id: 22176
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynllun Gweithredol Gwasanaeth Gaeaf 2020
  mSize: 26.85 MB
  mType: docx
  m.Url: /media/12914/winter-service-operational-plan_2020.docx

Fwy o wybodaeth: Polisi Biniau Graen