Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llifogydd – Â phwy y dylid cysylltu

Y Gwasanaeth Tân ac Achub
999 999 voice 999
Cyfoeth Naturiol Cymru
0300 065 3000 0300 065 3000 voice +443000653000
Dŵr Cymru
0800 052 0130 Gwasanaethau Dŵr ac argyfyngau/ 0800 085 3968 Gwasanaethau Carthffosiaeth ac argyfyngau 0800 052 0130 Gwasanaethau Dŵr ac argyfyngau/ 0800 085 3968 Gwasanaethau Carthffosiaeth ac argyfyngau voice +448000520130GwasanaethauDŵracargyfyngau/08000853968GwasanaethauCarthffosiaethacargyfyngau
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
01639 686 686 01639 686 686 voice +441639686686
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
01639 686 686 01639 686 686 voice +441639686686
Cyngor Castell-nedd Port Talbot
01639 686 6868 01639 686 6868 voice +4416396866868