Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Canopi Gwyrdd y Frenhines

Mae Canopi Gwyrdd y Frenhines yn fenter plannu coed unigryw a grëwyd i nodi Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi yn 2022, sy'n gwahodd pobl o bob rhan o'r Deyrnas Unedig i "blannu coeden ar gyfer y Jiwbilî". Ei nod yw annog pawb i gymryd rhan mewn gwella’n hamgylchedd drwy blannu coed hyd at ddiwedd blwyddyn y Jiwbilî yn 2022.

Mae ysgolion cynradd lleol ar draws Castell-nedd Port Talbot, gan gynnwys Blaendulais, Bryncoch, Cwmnedd a Blaenhonddan (a ddangosir isod), eisoes wedi plannu coed ar eu tir i helpu i greu etifeddiaeth werdd.