Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Taliad Cymorth i Ofalwyr Di-dâl

Noder y bydd cofrestru ar gyfer y taliad cymorth hwn yn dod i ben am 5pm ddydd Gwener 2 Medi 2022, ac ni ellir derbyn unrhyw geisiadau pellach ar ôl yr amser hwn.

Mae taliad untro o £500 ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru a oedd yn cael Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth 2022.

Mae’r taliad yn cael ei wneud i gydnabod y pwysau ariannol cynyddol maen nhw wedi’u hwynebu yn ystod y pandemig, ac i helpu gyda rhai o’r costau ychwanegol maen nhw wedi’u hwynebu.  Targedir y taliad tuag at yr unigolion hynny sy’n gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac ar incwm isel.

Nid yw unigolion yn gymwys i gael y taliad os

  • oes ganddynt hawl sylfaenol i gael Lwfans Gofalwyr ond nad ydynt yn cael taliad oherwydd eu bod yn derbyn budd-dal arall ar yr un gyfradd neu gyfradd uwch; neu
  • eu bod yn cael premiwm gofalwr mewn budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd.

Os ydych chi’n credu y gallech chi fod yn gymwys i gael y cymorth hwn, gallwch gyflwyno hawliad drwy’r wefan hon o 9am ar 15 Awst 2022 ymlaen.

Rhaid derbyn pob ffurflen gofrestru cyn 5pm ar 2 Medi 2022. Byddwn ni'n sicrhau bod pob taliad yn cael ei wneud ar 25 Tachwedd 2022 neu cyn hynny.

Cofiwch, dylech gofrestru gyda’r Cyngor lle rydych chi’n byw, nid y Cyngor lle mae’r person rydych chi’n gofalu amdano’n byw (os yw’n wahanol).