Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cysylltwch â Ni

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Iau 8:30am i 5pm, a dydd Gwener 8:30am i 4:30pm, oni nodir yn wahanol. Byddwch yn ymwybodol y gall galwadau i'n canolfan gyswllt gael eu cofnodi at ddibenion hyfforddi. 

Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 01639 686868
E-bost: contactus@npt.gov.uk (peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau neu negeseuon cyfreithiol i'r cyfeiriad e-bost hwn)

Cysylltiadau Mewn Argyfwng neu y Tu Allan i Oriau Gwaith

Os ydych chi'n credu bod rhywun mewn perygl ffoniwch 999.

Cyffredinol

Ffôn: 01639 686868 (Hefyd ar gael Tu Allan i Oriau Gwaith)

E-bost: contactus@npt.gov.uk (peidiwch ag anfon unrhyw ddogfennau neu negeseuon cyfreithiol i'r cyfeiriad e-bost hwn)

Gwasanaethau Cymdeithasol

Oedolyn a Plant

Ffôn: 01639 686802, 01639 686803

E-bost: spoc@npt.gov.uk

Tu Allan i Oriau Gwaith: 01639 895455

Cysylltiadau Adrannol

Adran Budd-daliadau

Ffôn:01639 686838

Rheoli Adeiladu

E-bost: building.control@npt.gov.uk

Ardrethi Busnes 

E-bost: business.rates@npt.gov.uk

Treth y Cyngor

Ar gyfer ymholiadau ynghylch symud cyfeiriad, gostyngiadau, eithriadau

Ffôn: 01639 686188

Ar gyfer ymholiadau am nodiadau atgoffa, hysbysiadau terfynol, gwysion

Ffôn: 01639 686986

Ar gyfer ymholiadau am feilïaid, atafaelu enillion/budd-daliadau

Ffôn: 01639 686989

E-bost: council.tax@npt.gov.uk
E-bost: housing.benefits@npt.gov.uk

Datblygu Economaidd (Cynllunio)

E-bost: econdev@npt.gov.uk 

Addysg

E-bost: education@npt.gov.uk

Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 01639 686868

NEU fel arall, gallwch fynychu canolfannau Dinesig Castell-nedd neu Bort Talbot rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, ac 8:30am a 4:30pm ar ddydd Gwener (nodwch efallai y bydd angen apwyntiad arnoch cyn mynd i'r canolfannau dinesig)

Priffyrdd/Trafnidiaeth

E-bost: environment@npt.gov.uk

Llyfrgelloedd

E-bost: npt.libhq@npt.gov.uk

Dysgu Gydol Oes

E-bost: lls@npt.gov.uk

Hamdden

E-bost: info@celticleisure.org

Parc Margam

Ffôn: 01639 881635

Y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

E-bost: media@npt.gov.uk

Plâu

Ffôn: 01639 686868

Cynllunio

Tîm Cynllunio Gorllewin Ffôn: 01639 686777

Tîm Cynllunio Dwyrain Ffôn: 01639 686776

Tîm Gorfodaeth Cynllunio Ffôn: 01639 686779

Polisi Cynllunio/CDLl

E-bost:  ldp@npt.gov.uk

E-bost:  planning@npt.gov.uk

Theatr y Dywysoges Frenhinol

Ffôn: 01639 763214

Gwasanaethau Eiddo

E-bost: environment@npt.gov.uk

Sbwriel ac Ailgylchu

Ffôn: 01639 686868

Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwasanaethau i Oedolion a Plant (Porth) 

Ffon: 01639 686802 , 01639 686803
E-bost: spoc@npt.gov.uk