Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad o Gyfrifon 2021-2022

Downloads

 • Ffurflen Flynyddol - Amlosgfa Margam - 2021-2022 (PDF 642 KB)

  m.Id: 34755
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Flynyddol - Amlosgfa Margam - 2021-2022
  mSize: 642 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18363/mjc-annual-return-2021-22-v1-signed.pdf

 • Datganiad Cyfrifon - 2021-2022 (PDF 1.09 MB)

  m.Id: 34756
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Cyfrifon - 2021-2022
  mSize: 1.09 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18364/soa-2122-internet-publication.pdf

 • Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-2022 (PDF 1.50 MB)

  m.Id: 34757
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021-2022
  mSize: 1.50 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18365/annual-governance-statement-2021-22.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Cwblhau Cyfrifon

HYSBYSIR drwy hyn fel a ganlyn:

Gan gydymffurfio â’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio, mae’r Archwilydd Penodedig wedi ardystio bod Archwiliad Cyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 wedi ei gwblhau yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’r Cod Ymarfer Archwilio a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Yn unol â’r darpariaethau yn y Rheoliadau uchod, gellir gweld y Dataganiad o Gyfrifon ar wefan y cyngor, www.npt.gov.uk. Neu gellir archwilio copïau drwy apwyntiad, yn y Gyfarwyddiaeth Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Canolfan Dinesig, Port Talbot, SA13 1PJ.

Dyddiedig  13 Ionawr 2023

K Jones
Prif Weithredwr
Canolfan Dinesig
Port Talbot.