Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llyfr dathlu

Llyfr Dathlu ar gyfer Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi Brenhines Elisabeth II

Ar 6 Chwefror eleni, daeth Ei Mawrhydi Y Frenhines yn deyrn cyntaf Prydain i ddathlu Jiwbilî Platinwm, gan nodi 70 mlynedd o wasanaeth i bobl y Deyrnas Unedig, y Teyrnasoedd a’r Gymanwlad.

I ddathlu’r achlysur digymar hwn, agorwyd y llyfr dathlu hwn i alluogi aelodau’r cyhoedd i anfon eu llongyfarchion a thalu teyrnged i’w Mawrhydi. Gallwch weld y negeseuon sydd wedi'u cyflwyno yma.

Bydd y llyfr yn parhau i fod ar agor tan 6pm ddydd Iau 20 Mehefin 2022.

Gellir cyflwyno negeseuon yn unigol neu fel cynrychiolydd sefydliad.

Caiff yr holl deyrngedau eu hadolygu cyn eu cyhoeddi ac rydym yn cadw'r hawl i gael gwared ar unrhyw negeseuon amhriodol.