Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Biliau’r cartref

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael i'ch helpu i leihau eich biliau cartref. 

Cymru Gynnes

  • Mae Cynllun Rhyddhad Caledi Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gael i drigolion cymwys sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot i helpu pobl i gadw eu cartrefi’n gynnes. Cymru Gynnes sy'n cyflawni'r cynllun ar ran y cyngor.​​
  • Cefnogaeth a chyngor ar gyfer unrhyw un sy’n chwilio am wybodaeth neu help gydag ymholiadau ynni’r cartref
  • Mae cyllid ECO ar gael i gartrefi yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae'r mesurau sydd ar gael trwy'r cynllun yn cynnwys: Cavity Wall Insulation, gwresogyddion Storio Trydan, inswleiddio ar y llawr, inswleiddio waliau mewnol, inswleiddio llofftydd, LPG Canolog Gwresogi, Ystafell mewn insiwleiddio to

Llywodraeth y DU

Cynllun Cymorth Biliau Ynni Cronfa Amgen (EBSSAF)
Mae'r cynllun hwn wedi'i anelu at y rhai nad oeddent yn gymwys i gael y taliad awtomatig o £400 wedi'i ledaenu dros 6 rhandaliad misol gan gyflenwyr ynni (Hydref 2022 i Fawrth 2023). Er enghraifft, y rhai sydd heb berthynas uniongyrchol â chyflenwyr ynni.
Bydd y rhai sy'n gymwys ar gyfer yr EBSSAF, yn cael taliad o £400.
I wneud cais, ewch i: https://www.gov.uk/apply-energy-bill-support-if-not-automatic

Cronfa Amgen Talu Tanwydd Amgen (AFPAF)
Mae'r cynllun hwn wedi ei anelu at y rheini sy'n defnyddio tanwyddau amgen ar gyfer gwresogi (e.e. olew, LPG, glo, biomas) ac nad oeddynt yn gymwys i dderbyn y taliad o £200 a dderbyniwyd fel credyd gan eu darparwr trydan.
Bydd y rhai sy'n gymwys am AFPAF, yn derbyn taliad o £200.
I wneud cais, ewch i: https://www.gov.uk/get-help-energy-bills/alternative-fuels

Dŵr Cymru

mae gan Dŵr Cymru sawl ffordd y gallen nhw eich helpu a gwneud eich biliau’n haws i’w talu.

Cefnogaeth Treth Cyngor

help ar gyfer talu eich bil treth cyngor

Nest

 cyngor rhad ac am ddim, diduedd, ac os ydych chi’n gymwys i’w gael, pecyn o welliannau effeithlonrwydd

LEAP

Mae LEAP yn wasanaeth rhad ac am ddim sy'n helpu pobl i gadw'n gynnes a lleihau eu biliau ynni heb gostio unrhyw arian iddyn nhw. Gweler sut y gallwch achub