Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gofal plant

Darganfyddwch pa help y gallech ei gael gyda chostau gofal plant.

Dechrau’n Deg

Gofal plant rhan-amser am ddim, ar gyfer plant 2-3 oed sy’n byw mewn ardaloedd cymwys.

Cefnogaeth ariannol i rieni

gwybodaeth am ofal plant di-dreth a chredydau treth ar gyfer gofal plant

Cynnig Gofal Plant

30 awr o ofal plant ac addysg gynnar wedi’i gyllido ar gyfer rhieni plant 3 i 4 oed sy’n gweithio.