Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth am wenyn mêl?

Er bod gwenyn mêl yn wych ar gyfer cynhyrchu bwyd neu les, yn anffodus, dan rai amgylchiadau, gall cychod gwenyn wedi'u rheoli gael effaith niweidiol ar fioamrywiaeth. Nid yw'r wenynen fêl yn rhywogaeth sydd mewn perygl, ac yn CNPT mae gennym boblogaethau bach o beillwyr gwyllt sydd mewn perygl fel y Gardwenynen Feinllais (Bombus sylvarum). Mae pryder cynyddol bod y trwch anarferol o uchel o wenyn mêl yn gwaethygu'r dirywiad mewn peillwyr gwyllt sy'n gysylltiedig â rhai ffurfiau ar gadw gwenyn*.

Mae'n hysbys bod gwenyn mêl cadw yn effeithio ar beillwyr gwyllt mewn dwy brif ffordd: cystadleuaeth am adnoddau blodeuol ac ymlediad clefydau **. Mae pob cwch gwenyn yn cyflwyno 35,000 i 40,000 o wenyn i ardal, ac felly, dylai gwenynwyr greu adnoddau blodeuol sylweddol ar gyfer pob cwch gwenyn er mwyn lleihau'r pwysau ar wenyn gwyllt sydd eisoes yn bresennol yn ardal y cwch gwenyn.

Er mwyn atal straen diangen ar ein poblogaethau gwenyn gwyllt, ni fyddwn yn gosod cychod gwenyn ein hunain, nac yn caniatáu i gychod gwenyn gael eu gosod ar dir sy'n eiddo i'r cyngor dan Gynllun Caru Gwenyn CNPT. Gallwch ddarllen rhagor am wenyn mêl a chadwraeth yn y datganiad sefyllfa ar wefan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Gwenyn (Yn Saesneg).

Cyfeiriadau:

*Roubik 1978, Goulson 2003, Paini 2004, Fürst et al 2014, Geslin et al 2016, Torné-Noguera et al 2016, Cane & Tepedino 2017, Mallinger et al 2017, Geldman & González-Varo 2018, Wojcik et al 2018

** Paini 2004, Van der Spek 2012, Mallinger et al 2017, Kleijn et al 2018​