Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cefnogaeth Magu Plant

Rhaglenni magu plant

Dyna pam rydym yn cynnal rhaglenni magu plant, a all gynnwys pynciau megis:

  • hyrwyddo magu plant yn gadarnhaol
  • rheoli ymddygiad plant ac ymdopi ag ef
  • datblygu trefn
  • hyfforddi i ddefnyddio'r toiled
  • problemau cysgu
  • materion magu plant cyffredin eraill

Wyneb yn wyneb a sesiynau i grwpiau

Yn ogystal â'r sesiynau i grwpiau, mae croeso i chi siarad â staff Dechrau'n Deg wyneb yn wyneb er mwyn trafod unrhyw agwedd ar fagu plant.  Os byddwch yn dymuno gellir eu trefnu fel rhan o grŵp cymunedol neu yn eich cartref eich hun.

Gwybodaeth am dechrau'n deg 

Am wybod mwy am yr hyn mae Dechrau'n Deg yn ei wneud a’r hyn y maent yn ei drefnu? Wel, dyma chi...manylion am Dechrau'n Deg i'w cael yma.

Tîm magu plant

Mae’r Tîm Magu Plant yn gweithio mewn rhai ardaloedd yn CBSCNPT. Gweler isod yr aelod tîm sy’n gweithio yn eich ardal:

Swyddog Arweiniol Magu Plant
Rebecca Thomas
07779961397 07779961397 cell +447779961397
Swyddog Magu Plant Uwch - Sgiwen
Ann Thomas
07976863829 07976863829 cell +447976863829
Tadau Dechrau Deg/Gweithiwr magu plant gwrywaidd - pob ardal
Jamie Hopley
07976683389 07976683389 cell +447976683389
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Glyn-nedd, Cwmgwrach & Melin
Catherine Ann Morris
07817952904 07817952904 voice +447817952904
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Port Talbot, Tai-bach & Margam
Rebecca Bishop
07870376553 07870376553 cell +447870376553
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Aberafan
Chris Jones
07976683387 07976683387 cell +447976683387
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Llansawel & Cwmafan
Diane Jones
07815486278 07815486278 cell +447815486278
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - GCG, Pontardawe & Ystalyfera
Rebecca Hill
07890894724 07890894724 cell +447890894724
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Cwm Afan
Rachel Jenkins
07890894723 07890894723 cell +447890894723
Gweithiwr magu plant Dechrau Deg - Sandfields
Cathryn Williams
07815486277 07815486277 cell +447815486277

Am wybodaeth gyffredinol, cysylltwch â ni ar
Fsparenting@npt.gov.uk 

Gwyliwch Fideo Dechrau'n Deg i ddarganfod mwy!