Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cysylltu a Safon Masnach

Dylai defnyddwyr gysylltu â:

Gwasanaeth Cyngor ar Bopeth i Ddefnyddwyr

03454 040506 (Cymraeg)

03454 040506 (Saesneg)

Dylai busnesau gysylltu â:

Safonau Masnach

Trwy e-bost: tsd@npt.gov.uk

Trwy'r post: Canolfan Ddinesig Castell-nedd, Castell-nedd SA11 3QZ

Crimestoppers

Os credwch fod masnachwr diegwyddor yn gweithredu yn eich cymuned chi, neu os yw rhywun yr ydych yn ei adnabod wedi dioddef yn sgil trosedd ar drothwy’r drws, yna rhowch wybod i Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ewch i http://crimestoppers-uk.org a dweud wrthynt beth wyddoch chi. Gall eich gwybodaeth gadw cymunedau ar hyd a lled Cymru’n ddiogel.

 Os yw’n fater brys, neu os yw masnachwr diegwyddor yn yr eiddo, cysylltwch â 999, neu os oes angen cyngor arnoch i helpu gydag anghydfod, pryder neu amheuaeth, ffoniwch Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133.

Dylid adrodd am gwynion ynghylch iechyd anifeiliad i

Trwy e-bost: tsd@npt.gov.uk

Dros y ffôn: 01639 686868

Trwy'r post: Canolfan Ddinesig Castell-nedd, Castell-nedd SA11 3QZ

Dilynwch ni:

Facebook Neath Port Talbot Trading Standards