Adolygiadau Cymuned

Mae Cyngor Bwrdeistref Siriol Castell-nedd a Port Talbot wedi cynnal adolygiad o'r ffiniau cymunedol a'r trefniadau etholiadol cymunedol o dan adran 57(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd.

Yn dilyn canlyniad yr adolygiad mae copi electronig ardyst o'r Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Siriol Castell-nedd Port Talbot (Newid Trefniadau Wardio Mewnol A Threfniadau Etholiadol Cynghorau Cymuned A Thref) 2016, a'r mapiau perthnasol ar gael is-law. Cafodd y gorchymyn ei cymerdwyo gan Cabinet Castell-nedd Port Talbot CBS ar ddydd Mercher, 7 Rhagfyr 2016. 

Nodwch os gwelwch yn dda:-

  • Mae'r Atodiad 1 o'r Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot CBS yn rhoi manylion o'r newidiadau mewnol i trefniadau ynglyn a wardiau cymunedol i'r Cyngorau Cymuned/Tref a rhestrwyd  
  • Mae'r Atodiad 2 o'r Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot CBS yn rhoi manylion o'r newidiadau i trefniadau etholiadol (e.e. rhif o setau i ward cymuned) i'r Cyngorau Cymuned/Tref a rhestrwyd
Lawrlwythiadau
File type Document File size
pdf Map - Blaenhonddan 691 KB
pdf Map - Llansawel 224 KB
pdf 337 KB
pdf Map - Castell-nedd 1.04 MB
pdf Copi Ardyst o Gorchymun Cymuned 2016 88 KB

Am cyfeiriad pellach mae Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot (Cymunedau) 2016 Rhif 1158 (W. 279) a wnaed yn unol ag adran 58(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ar gael i gwylio is-law. Mae'r mapiau perthnasol sy'n dangos y ffiniau hefyd ar gael is-law.  

File type Document File size
pdf Gorchymyn Castell-nedd Port Talbot (Cymunedau) 2016 206 KB
pdf Map A - Gweinydd Baglan 1.38 MB
pdf Map B - Baglan a Llansawel 911 KB
pdf Map C - Cwmafon a Port Talbot 574 KB
pdf Map D - Taibach a Port Talbot 576 KB
pdf Map E - Dwyrain Sandfields 634 KB
pdf Map F - Onllwyn a Blaendulais 735 KB
pdf Map G - Margam a Taibach 810 KB

Ar gyfer pwrpasau cofrestru etholiadaol daeth y gorchmynion Castell-nedd Port Talbot a Llywodraeth Cymru mewn i bodolaeth ar ddydd Mawrth, 1 Rhagfyr, 2016.

Ar gyfer pob pwrpas arall bydd y gorchmynion perthnasol yn dod mewn i bodolaeth ar dydd Iau, 4 Mai, 2017.

Gwybodaeth Bellach

  • Gwasanaethau Etholiadol, Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ
  • Ffon: 01639 763 719
  • E-bost: etholiadau@npt.gov.uk