Maethu yn CNPT

fostering girl

Pa fathau o faethu sydd?

Nid oes bod yn ofalwr maeth i olygu gofalu am blentyn saith diwrnod yr wythnos. Mae llawer o wahanol ffyrdd o faethu. Cymerwch eiliad I ystyried pa fath o faethu a allai fod yn addas i chi:

  • Maethu Tymor Byr-Cynnig gofal tymor byr i blentyn neu berson ifanc, nes eu bod yn gallu dychwelyd adref.
  • Maethu Tymor Hir-Cynnig cartref parhaol i blentyn neu berson ifanc nes iddo ddod yn annibynnol.
  • Maethu Brodyr a Chwiorydd-Os oes gennych y lle, edrychwch ar ôl brodyr a chwiorydd a helpwch i gadw grŵp teuluol gyda'i gilydd.
  • Maethu Plant yn eu harddegau- Mae ein cynllun yn darparu gofal ar gyfer pobl ifanc a allai fod ag ymddygiad heriol.
  • Maethu Rhieni a Babanod- Maethu Rhieni a Babanod - Darparu gofal, cefnogaeth ac arweiniad tymor byr i rhiant a'u babi.
  • Maethu plant ag anableddau- i ddarparu gofal i blentyn neu berson ifanc ag anabledd.
  • Maethu Argyfwng-Gofalu am blentyn neu berson ifanc am gyfnod byr mewn argyfwng.

Gall yr hyn y gallwch ei gynnig ddibynnu ar eich gwaith a'ch ymrwymiadau teuluol. Rydym yn annog ceisiadau gan deuluoedd sy'n byw yng Nghastell-nedd, Port Talbot a Phontardawe.