Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Grant Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Cyfamod y Lluoedd Arfog - Grantiau lleol

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn, trwy Gyfamod y Lluoedd Arfog, yn darparu grantiau gwerth hyd at £20,000 ar gyfer Integreiddio Cymunedol a Chyflwyno Gwasanaethau Lleol.

Am wybodaeth am y meini prawf ac am sut i gyflwyno cais, ewch i wefan Cronfa'r Cyfamod.

Os ydych yn ystyried cyflwyno cais am grant, mae croeso i chi gysylltu â'ch Partneriaeth Cyfamod Lleol er mwyn ei drafod. e-bostiwch y Swyddog Cyswllt Cyfamod Rhanbarthol y Lluoedd Arfog (Bethan Dennedy).

Er mwyn gweld enghraifft lle defnyddiwyd Grant Cyfamod er lles cyn-filwyr yng Nghastell-nedd Port Talbot, edrychwch yma.