Technoleg Gynorthwyol

Mae'r Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol yn cynnig amrywiaeth o gategoriau i alluogi pobl i aros yn ddiogel ac yn annibynnol yn eu cartref eu hunain ac o'i amgylch.

Mae Technoleg Gynorthwyol:

  • yn cynnig hawdd i'w ddefnyddio
  • yn cynnig tawelwch meddwl i'r cwsmer, gofalwyr a theulu/ffrindiau
  • gall leihau lefel y gefnogaeth y mae ei angen I barhau i fyw gartref
  • ymateb 24 awr/365 diwrnod gan y ganolfan fonitro
  • hyrwyddo annibyniaeth
  • lleihau risgiau

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gelwir hyn yn Borth CNPT.

Llawrllwythio
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Taflen Technoleg Gynorthwyol
177 KB