Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol

Mae'r Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol yn anelu at gynnal, hyrwyddo ac adfer annibyniaeth i bobl o bob oedran, er mwyn iddynt allu byw bywydau mwy cynhyrchiol a phleserus.

Nod y Gwasanaeth yw hybu'ch iechyd a'ch lles trwy weithgareddau bob dydd.
Trwy ddefnyddio technegau amrywiol, addasu eich amgylchedd a defnyddio offer arbennig, gallwn weithio gyda chi i:

  • wella ansawdd eich bywyd
  • cynyddu eich annibyniaeth a'ch diogelwch
  • eich galluogi i gael mynediad i wasanaethau cymorth eraill
  • cynyddu eich dewis a'ch rheolaeth

Mae un pwynt cyswllt i bobl y mae angen cefnogaeth arnynt gan y gwasanaeth. Gelwir hyn yn Borth CNPT

Llawrllwythio
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Taflen Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol
177 KB