Cynllun Rheoli Asedau Eiddo

Mae'r Cynllun Rheoli Asedau Eiddo Corfforaethol yn amlinellu'r weledigaeth strategol ar gyfer rheoli portffolio eiddo'r Cyngor hyd at 2016.

Mae'r Adroddiad Perfformiad Eiddo yn cael ei gynhyrchu'n flynyddol ac yn ystyried amrywiaeth o ddata perfformiad eiddo, y materion sy'n wynebu'r Cyngor mewn perthynas â'i Portffolio Eiddo a'r Cynllun Gweithredu i fynd i'r afael â'r materion hyn.

Lawrlwytho
File type Document File size
pdf Adroddiad Perfformiad Eiddo 2013 472 KB
pdf Adroddiad Perfformiad Eiddo 2016 1.37 MB