Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Siop Ailddefnyddio, Llansawel

Mae'r Siop Ailddefnyddio wedi ailago

Ailagor

 • Bydd y siop ailddefnyddio ar agor 9:30yb - 4:30yp Dydd Llun i Ddydd Sul
 • Bydd nifer y bobl a ganiateir o fewn y siop yn gyfyngedig
 • Rhaid cynnal ymbellhau cymdeithasol o 2 fetr
 • Bydd system un ffordd ar waith
 • Bydd cyfleusterau glanweithio dwylo ar gael
 • Anogir talu trwy gerdyn
 • Bydd ardal ddynodedig ar gyfer rhoddion.  Bydd eitemau a rhoddir yn destun cyfnod o gwarantîn, yn unol â chanllawiau, cyn eu gwerthu yn y siop.
 • Nid oes angen i breswylwyr trefnu slot i ymweld â'r siop ailddefnyddio ond mae'n rhaid i chi barcio yn yr ardal ddynodedig i rhoi neu i brynu pethau.
 • Rhaid i breswylwyr barhau i drefnu apwyntiad i ymweld â chanolfan ailgylchu'r cartref i ailgylchu a chael gwared ar wastraff. I drefnu, ewch i'n Tudalen Canolfannau Ailgylchu

Beth Yw'r Siop Ailddefnyddio?

Lleolir y Siop Ail-ddefnyddio yng nghanolfan ailgylchu Llansawel (Ystad Ddiwydiannol Llansawel, Llansawel, Castell-nedd, SA11 2HZ) ac mae'n agored trwy gydol y flwyddyn, Dydd Llun - Dydd Sul, 9:30 am - 4:30 pm (ar gau Sul y Pasg)

Wedi'i rheoli gan Enfys Foundation, mae'r siop yn llawn trysorau diangen sy'n aros am gartref newydd ac mae'n lle gwych i godi bargen. Mae rhai o'r eitemau y gallwch ddod o hyd iddynt yn cynnwys:

 • beiciau ac offer ymarfer corff
 • soffas
 • teledu a radios
 • dodrefn (cypyrddau dillad, cypyrddau ac ati)
 • Tsieina e.e. setiau te

Gallwch hefyd roi eich eitemau diangen i'w werthu ar brisiau isel. Fel y maent yn mynd i gartref da, yn hytrach na chael eu taflu i ffwrdd. Mae croeso i'r rhan fwyaf o eitemau, os ydynt mewn cyflwr da ac yn ddiogel i'w defnyddio.

Gallwch gysylltu â'r siop ailddefnyddio ar 01639 697160

Mae ailddefnyddio'n bwysig wrth leihau faint o wastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi ac mae'n helpu i leihau costau gwaredu.

Gallwch chi roi eitemau i'w hailddefnyddio yn unrhyw un o Ganolfannau Ailgylchu Castell-nedd Port Talbot a leolir yn y Cymer, Rhyd y Fro a Llansawel.