Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwybodaeth am Gyflogaeth

Yn ôl Deddf Cydraddoldeb 2010, mae’n ofynnol i bob corff cyhoeddus sy’n destun y dyletswyddau penodol yng Nghymru gasglu gwybodaeth gyflogaeth am ei weithlu.

Lawrlwytho

  • Adroddiad Pwyllgor Gwybodaeth Cydraddoldeb Personél Blynyddol 2016/2017 (DOCX 41 KB)
  • Gwybodaeth Cyflogaeth Gydraddoldeb Blynyddol 2016-2017 (DOC 370 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete