Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffioedd Cymeradwyo Cofrestru

Mae'n rhaid i ffermydd sy'n defnyddio porthiant anifeiliaid a busnesau sy'n gweithgynhyrchu, yn prosesu, yn storio neu'n pecynnu porthiant anifeilaidd gofrestru gyda'r awdurdod porthiant lleol neu gael ei gymeradwyaeth, gan ddibynnu ar y cynnyrch dan sylw.

e-post tsd@npt.gov.uk am an

Codir ffi am gymeradwyo busnesau porthiant.

Cymeradwyo Porthiant
  Ffi (£) Ychwanegir TAW

Gweithgynhyrchu'n unig, neu weithgynhyrchu a marchnata,
ychwanegion porthiant y cyfeirir atynt yn Erthygl 10(1)(a) Rheoliad 183/2005 ar wahân i'r rhai a nodir yn Rheoliad 2(3), neu rag-gymysgeddau o'r fath ychwanegion.


451.00


Dim TAW

Marchnata ychwanegion porthiant y cyfeirir atynt yn Erthygl 10(1)(a) Rheoliad 183/2005 ar wahân i'r rhai a nodir yn Rheoliad 2(3), neu rag-gymysgeddau o'r fath ychwanegion.


226.00

Dim TAW