Cyflwyno Ailgylchu+

Beth ydyw?

Ailgylchu+ yw ein gwasanaeth casglu ailgylchu, gan ei gwneud hi'n haws i aelwydydd ailgylchu mwy o ddeunyddiau wrth ymyl y ffordd, yn amlach. Bydd aelwydydd ar y gwasanaeth newydd yn cael y canlynol:

Bydd gwastraff bwyd a gardd yn parhau i gael eu casglu yn yr un modd.

Mae taflen esbonio Ailgylchu+ a'r Arweiniad Ailgylchu ar gael i'w lawrlwytho ar waelod y dudalen hon.

Sut mae Ailgylchu+ yn gweithio?

Bydd yr holl ailgylchu (gan gynnwys plastigion) yn cael ei gasglu'n wythnosol ac eithrio gwastraff gardd, a fydd yn newid i gasgliad bob yn ail wythnos yn unol â chasgliadau sbwriel.

Gallwch weld ein Harweiniad Ailgylchu i weld yr hyn a roddir ym mhob cynhwysydd, neu i lawrlwytho ein Harweiniad ar waelod y dudalen hon.

Pam mae'r gwasanaeth yn newid?

Mae cyflwyno Ailgylchu+ yn rhan o'n hymgyrch i gynyddu ailgylchu yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae taflu sbwriel mewn safle tirlenwi'n ddrud; mae hefyd yn ddrwg i'r amgylchedd lleol hefyd.

Rydym yn gobeithio bydd y gwasanaeth newydd yn annog pobl i ailgylchu mwy, gan ein bod wedi'i gwneud hi'n haws i'w ddefnyddio ac rydym yn cynnig casglu ystod ehangach o ddeunyddiau o ymyl y ffordd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pennu gofyniad i bob cyngor yng Nghymru gynyddu ei gyfradd ailgylchu flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae'n rhaid cyflawni cyfradd ailgylchu o 58% erbyn 2016 a 64% erbyn 2019/20. Rhoddir dirwyon llym i awdurdodau lleol os collir y targedau.

Pa ardaloedd bydd yn derbyn y gwasanaeth Ailgylchu+?

Bydd y gwasanaeth Ailgylchu+ yn cael ei ddefnyddio ar draws Castell-nedd Port Talbot gyfan, ond ni fydd yn cynnwys pob stryd ar y dechrau.

Bydd preswylwyr yn cael gwybod eu bod yn newid i'r gwasanaeth newydd drwy lythyr pan fydd eu cyfarpar newydd yn cael ei ddosbarthu.

Sut mae archebu offer ailgylchu?

Gallwch archebu offer ailgylchu ar-lein.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Eich Arweiniad i Ailgylchu Gartref
1.45 MB
pdf Ailgylchu+ 2016
3.56 MB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete