Rhywogaethau Arbennig

Mae cannoedd o rywogaethau wedi'u cofnodi yn CNPT. O ganlyniad i natur rhannol wledig llawer o'r aneddiadau, bydd pobl yn cysylltu â bywyd gwyllt yn aml. Yn ogystal â hyn, mae'r rhan fwyaf o'n rhywogaethau arbennig mewn lleoedd sydd dan ddylanwad ein treftadaeth ddiwydiannol barhaus a hanesyddol sy'n rhoi digon o gyfleoedd i weld bywyd gwyllt yn agos.

Isod, mae'r Tîm Bioamrywiaeth wedi dewis 20 o rywogaethau arbennig CNPT.

GLAS Y DORLAN Alcedo atthis

TYLLUAN WEN Tyto alba

BODA'R MÊL Pernis apivorus

GWYBEDOG MANNOG Muscicapa striata

GYLFINGROES Loxia curvirostra

YSGYFARNOG Lepus europaeus

LLAMHIDYDD Phocoena phocoena

YSTLUM Y DŴR Myotis daubentonii

GWIBER Vipera berus

CORRYN RAFFT Y FFEN Dolomedes plantarius

MURSEN GYNFFON LAS BRIN Ischnura pumilio

GARDWENYNEN FEINLLAIS Bombus sylvarum

BRITHEG WERDD Argynnis aglaja

GLESYN BACH Cupido minimus

EOG Salmo salar

MURWYLL ARFOR Matthiola sinuata

RHEDYNEN GYFRDWY Osmunda regalis

PLU'R GWEUNYDD Eriophorum angustifolium

CLYCHAU'R GOG Hyacinthoides non-scripta

YWEN Taxus baccta