Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Bioamrywiaeth a Chynllunio

Mae'r system gynllunio yn offeryn pwysig mewn perthynas â chadwraeth natur. Dangosir hyn gan y polisïau a'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â bioamrywiaeth a chynllunio. Mae'n bwysig ystyried pob mater bioamrywiaeth fel rhan o geisiadau cynllunio oherwydd gall methu â gwneud hyn arwain at wrthod neu oedi'r cais.

I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud eich cais cynllunio mor ddidrafferth â phosib o ran bioamrywiaeth, lawrlwythwch ein harweiniad Bioamrywiaeth a Chynllunio am ddim. I gael ysbrydoliaeth ar gyfer sut i wella bioamrywiaeth yn eich datblygiad, darllenwch ein harweiniad Gwenyn a Datblygu.

 

Bywyd Gwyllt a Chynllunio

 • Bioamrywiaeth mewn Cynllunio (PDF 4.87 MB)

  m.Id: 11221
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Bioamrywiaeth mewn Cynllunio
  mSize: 4.87 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5100/biodiversity_in_planning_welsh.pdf

 • Gwenyn a Datblygiad (PDF 581 KB)

  m.Id: 11220
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Gwenyn a Datblygiad
  mSize: 581 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5099/bees_and_development.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete