Tîm o Amgylch y Teulu

Tîm o Amgylch y Teulu

Beth yw TAF?

Mae TAF yn sefyll am “Team Around the Family”. Weithiau gall teuluoedd angen ychydig o gymorth ychwanegol. Mae TAF yn ffordd o ganfod y cymorth ychwanegol sydd ei angen ar eich teulu a sut orau i'w ddarparu.

Rydym yn darparu gwasanaeth i deuluoedd sy'n debygol o fod angen cymorth gan ddau neu fwy o asiantaethau (ee. Ysgolion, gwasanaethau iechyd, tai ac ati)

Mae TAF yn dod â phawb ynghyd â'ch teulu i nodi unrhyw anghenion, a sut orau i helpu eich teulu yn defnyddio ei chryfderau i ddiwallu'r anghenion hyn.

Cysylltwch â TAF  

Tîm o Amgylch y Teulu
Llawr cyntaf Canolfan Ddinesig Castell-nedd Castell-nedd Port Talbot SA11 1RF pref
01639 763450 01639 763450 voice +441639763450

 

NPT LogoCYPP LogoNHS Logo