Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Datganiad o Gyfrifon 2007-2014

Datganiad o Gyfrifon 2007-2014

Datganiad Cyfrifon yn grynodeb statudol ar materion ariannol y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol ac yn cael ei baratoi yn ôl Cod Ymarfer Cyfrifo llywodraeth leol.  Eu pwrpas yw rhoi etholwyr, rhai sy'n talu trethi a godir yn lleol ac yn codi tâl, aelodau o'r awdurdod, gweithwyr a phartïon eraill sydd â diddordeb, gwybodaeth glir am sefyllfa ariannol yr awdurdod.

Lawrlwytho

  • Datganiad Terfynol o Gyfrifon 2013/2014 (PDF 807 KB)
  • Cyfrifon Terfynol Amlosgfa Margam 2013/2014 (PDF 773 KB)
  • Datganiad o Gyfrifon Terfynol 2012/2013 (PDF 731 KB)
  • Datganiad o Gyfrifon 2011/2012 (PDF 1.23 MB)
  • Cyfrifon Terfynol Amlosgfa Margam 2011/2012 (PDF 1.25 MB)
  • Datganiad o Gyfrifon 2010-2011 (PDF 1.12 MB)
  • Datganiad o Gyfrifon 2009-2010 (PDF 873 KB)
  • Datganiad o Gyfrifon 2008-2009 (PDF 620 KB)
  • Datganiad o Gyfrifon 2007-2008 (PDF 1.96 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete