Adnewyddu eich llyfr

Gallwch osgoi unrhyw daliadau hwyr trwy adnewyddu eich llyfrau llyfrgell ac eitemau eraill cyn iddynt ddychwelyd

Gellir adnewyddu eitemau ddwywaith a'r ffordd hawsaf i adnewyddu yw ar-lein.

Bydd angen eich rhif cod bar llyfrgell a PHIN a gewch gan eich llyfrgell leol.

Ffyrdd eraill o adnewyddu

Yn eich llyfrgell leol

Gallwch ddod â'ch eitemau i'ch llyfrgell leol a gofyn i aelod o staff eu hadnewyddu ar eich cyfer chi. Gallwch hefyd adnewyddu'ch eitemau ddwywaith heb ddod â nhw i'r llyfrgell. Bydd angen i ni weld yr eitemau os ydych chi am adnewyddu eto.

Ffoniwch eich llyfrgell leol

Gallwch adnewyddu eich eitemau ddwywaith trwy ffonio eich llyfrgell leol - y cyfan y bydd angen i chi yw eich rhif cod bar llyfrgell (ar eich cerdyn llyfrgell).