Adnewyddu eich llyfr

Anfonwyd e-bost prawf allan neithiwr trwy gamgymeriad.  Os cawsoch eich cynghori bod archeb yn barod I’w chasglu neu fod eitemau sydd ar fenthyg bron yn ddyledus I’w dychwelyd ac nid oes gennych y naill na’r llall, anwybyddwch yr e-bost.  Efallai bod rhai cwsmeriaid wedi derbyn hyn trwy gamgymeriad.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra a achosir.  Am wybodaeth bellach cysylltwch a’ch llyfrgell.

Gallwch osgoi unrhyw daliadau hwyr trwy adnewyddu eich llyfrau llyfrgell ac eitemau eraill cyn iddynt ddychwelyd

Gellir adnewyddu eitemau ddwywaith a'r ffordd hawsaf i adnewyddu yw ar-lein.

Bydd angen eich rhif cod bar llyfrgell a PHIN a gewch gan eich llyfrgell leol.

Adnewyddwch eich llyfrau llyfrgell 


Ffyrdd eraill o adnewyddu

Yn eich llyfrgell leol

Gallwch ddod â'ch eitemau i'ch llyfrgell leol a gofyn i aelod o staff eu hadnewyddu ar eich cyfer chi. Gallwch hefyd adnewyddu'ch eitemau ddwywaith heb ddod â nhw i'r llyfrgell. Bydd angen i ni weld yr eitemau os ydych chi am adnewyddu eto.

Ffoniwch eich llyfrgell leol

Gallwch adnewyddu eich eitemau ddwywaith trwy ffonio eich llyfrgell leol - y cyfan y bydd angen i chi yw eich rhif cod bar llyfrgell (ar eich cerdyn llyfrgell).