Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llyfrgell Gwaun Cae Gurwen

I gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfredol, ymwelwch a'n tudalen we newydd

Croeso i Lyfrgell Gymunedol GCG, ar hyn o bryd mae gennym sesiynau chwyddo ar-lein ar gyfer pob grŵp oedran o blant (mewngofnodi, gweithgareddau cwisiau a sgwrsio llyfrau).

Rydym yn cynnal Sgwrs Dysgwr Cymraeg wythnosol, Hwyl Gwers Wythnosol Ffrangeg a sesiynau Llyfr Oedolion Misol i gyd ar sgwrs fideo Zoom. Rydym y tu ôl i'r llenni yn gweithio ar gynllunio pa wasanaethau y gallwn eu cynnig yn y dyfodol agos.

Eich llyfrgell CNPT agosaf yw Pontardawe sy'n cynnig gwasanaeth galw a chasglu llyfrau. Edrychwch ar ein tudalen Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf neu i anfon neges uniongyrchol atom. Er bod y llinell ffon ar agor.

Mae hon yn llyfrgell reolir gan y gymuned

Cyfarwyddiadau i SA18 1UN
Y Lolfa
New Community Hall, Heol Newydd, Gwaun Cae Gurwen Rhydaman Castell-nedd Port Talbot SA18 1UN pref
01269 825904 01269 825904 voice +441269825904

Amserau Agor

Ar hyn o bryd rydym ond ar agor yn cynnig ein gwasanaeth archebu a chasglu: Dydd Mercher 10-12 a dydd Sadwrn 10-12
Dydd Bore Prynhawn
Dydd Mawrth Ar Gau Ar Gau
Dydd Mercher 10.00-12.00 Ar Gau
Dydd Iau Ar Gau Ar Gau
Dydd Gwener Ar Gau Ar Gau
Dydd Sadwrn 10.00 - 12.00 Ar Gau

 

Cyfleusterau (Gwiriwch a'ch llyfrgell eol cyn ymweld a pha wasanaethau maen nhw'n eu cynnig ar hyn o bryd)

 • Casgliad ffuglen a ffeithiol ar gyfer Oedolion, Oedolion Ifanc yn eu harddegau a Phlant
 • Ardal y plant
 • Amrywiaeth o lyfrau label eu hunain gan Y Lolfa gyda theitlau diweddaraf i blant
 • Amrywiaeth eang o lyfrau bron yn newydd ar werth o 50c
 • Wifi am ddim a Defnydd Cyfrifiadurol Am Ddim, Sganio, Llungopïo, Argraffu, cymorth TG (wedi'i drefnu ymlaen llaw) a darparu bagiau ailgylchu a dogfennau Cynllunio CNPT.
 • Mynediad am ddim i Ancestry UK ac offer cyfeirio eraill, Ezines a gwasanaethau eraill Llyfrgell CNPT
 • Aelodaeth llyfrgell yn rhoi mynediad i lyfrau e-sain ac e-lyfrau gan gynnwys BorrowBox - llyfrau ar-lein o unrhyw le ar dabledi a chyfrifiaduron ffonau smart
 • Sesiwn allgymorth Workways + wythnosol dydd Mawrth a dydd Gwener (help i bobl ddi-waith)
 • Clybiau llyfrau Plant ac Oedolion (10 ar hyn o bryd!) Yn Saesneg a Chymraeg
 • 'Burns By Your Side Listening Dog' sesiynau wythnosol y gellir eu harchebu i gynorthwyo hyder darllenwyr
 • Grwpiau wythnosol: Sgwrs goffi dydd Gwener a Chelf a Chrefft, Sgwrs Dysgu Cymraeg Caffi Cymraeg; Hwyl gyda grŵp a addysgir Ffrangeg i oedolion a gwahodd aelodau iau ar gyfer grŵp newydd.
 • Clybiau arweiniol addysgu misol - Ysgrifennu Creadigol, Hynafiaeth / Hanes Teulu (holwch os gwelwch yn dda), Hanes Lleol.
 • Trefnu Blodau arbennig tymhorol a Sgyrsiau Awdur / Arbenigol a Gweithgareddau Menteriaith yn hyrwyddo'r Gymraeg
 • Gweithgareddau Gwyliau ee Gweithdai Stori a Chân a Rhigwm ar y cyd â Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot ee Calan Gaeaf, Pasg a Gweithgareddau trwy Her Ddarllen yr Haf.
 • Hwb bore Gwener gyda Banc Bwyd Cwm Amman, gwasanaethau Lles Hwyl a siop un stop Cymorth Cam-drin Domestig ... Cefnogaeth Gofalwyr NPT, Rhianta o sesiynau Flying Start & Song Rhyme wedi'i gynllunio ar gyfer y dyfodol.
 • Dyddiau Codi Arian y Nadolig, y Gwanwyn a'r Haf a Ffeiriau Crefft y Nadolig gan gynnwys Siôn Corn.
 • Gwerthiannau Llyfr Ail Law