Llyfrgell Gwaun Cae Gurwen

Mae hon yn llyfrgell reolir gan y gymuned

Y Lolfa
New Community Hall, Heol Newydd, Gwaun Cae Gurwen Rhydaman Castell-nedd Port Talbot SA18 1UN pref
01269 825904 01269 825904 voice +441269825904

Amserau Agor

Dydd Bore Prynhawn
Dydd Mawrth 10.00 - 1.00 Ar Gau
Dydd Mercher Ar Gau 3.00 - 5.30
Dydd Iau Ar Gau 2.00 - 4.30
Dydd Gwener 10.00 - 12.00 Ar Gau
Dydd Sadwrn 10.00 - 12.00 Ar Gau

Cyfleusterau

 • Casgliad o lyfrau ffuglen a ffeithiol
 • Llun-gopïwr
 • Llyfrau'r Lolfa gyda label eu hunain â theitlau diweddaraf ar gyfer plant.
 • Defnydd cyfrifiadurol am ddim gyda wifi yn rhad ac am ddim, Sganio, Llungopïo, Argraffu, cymorth TG (wedi'i drefnu ymlaen llaw) a darparu bagiau ailgylchu a dogfennau Cynllunio CNPT
 • Mynediad am ddim i Ancestry UK ac offer cyfeirio eraill, Ezines a gwasanaethau eraill Llyfrgell CNPT
 • Gwybodaeth i gael mynediad at e-lyfrau sain ac e-lyfrau gan gynnwys BorrowBox - llyfrau ar-lein i aelodau'r Llyfrgell
 • Gweithffyrdd yn ogystal â swyddfa allgymorth wythnosol ar Ddydd Mawrth (help gyda di-waith)
 • 5 o glybiau llyfrau plant misol ffyniannus o 6 oed i fyny a chlwb llyfrau oedolion
 • Grwpiau wythnosol: Crefftau oedolion, trefnu blodau, Caffi Cymraeg - clwb teulu a chlwb Natter a Lego
 • Clybiau addysgu misol - Ysgrifennu Creadigol, Garddio, Hanes Teulu, Celf, Hanes Lleol a Goldies Sing-a-Long.
 • Bore Dydd Gwener yn agor mewn cysylltiad â banc bwyd y Pantry, Gwasanaethau Iechyd Meddwl a changen Castell-nedd o gymorth cam-drin domestig... sesiynau yn cael eu cynllunio ar gyfer y dyfodol fydd Cefnogaeth i Ofalwyr CNPT, rhianta gan gymdeithas Dechrau'n Deg a rhigwm gân
 • Llyfrau ail law i'w gwerthu am gyn lleied â 30c yr un
 • Dyddiau Codi Arian adeg Y Nadolig, Y Gwanwyn a'r Haf