Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llyfrgell Gwaun Cae Gurwen

I gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfredol, ymwelwch a'n tudalen we newydd

Croeso i Lyfrgell Gymunedol GCG, rydym yn cael ein rhedeg gan wirfoddolwyr ac ar agor yn amodol ar argaeledd staff a chyfyngiadau Covid cyfredol. Rydym yn cael stoc newydd o lyfrgelloedd CNPT yn barhaus felly galwch draw i'n gweld!

Rydym yn sefydlu clybiau llyfrau newydd i blant o bob oed - felly cysylltwch am hwyl, cwisiau a sgyrsiau yn 2022! Mae gennym sgwrs wythnosol gan Ddysgwyr Cymraeg ar chwyddo, Hwyl Gwers Ffrangeg Wythnosol a fideo Rhith-Chwyddo Fisol Llyfr Oedolion & sgwrs grŵp negeseuwyr croesawgar parhaus.

Gwiriwch ar ein tudalen Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf neu i anfon neges atom yn uniongyrchol.

Mae hon yn llyfrgell a reolir gan y gymuned ac mae'r gymuned yn golygu'r byd i ni - galwch i mewn a dweud helo!!

Cyfarwyddiadau i SA18 1UN
Y Lolfa
New Community Hall, Heol Newydd, Gwaun Cae Gurwen Rhydaman Castell-nedd Port Talbot SA18 1UN pref
01269 825904 01269 825904 voice +441269825904

Amserau Agor

Dydd Bore Prynhawn
Dydd Llun Ar gau Ar gau
Dydd Mawrth 10:15-12:45 Ar Gau
Dydd Mercher 10:15-11:45

12:00 - 14:00 (os staff ar gael)

14:00 - 16:15

Dydd Iau Ar Gau Ar Gau
Dydd Gwener Ar Gau Ar Gau
Dydd Sadwrn 10:15-11:45 Ar Gau

 

Cyfleusterau (Gwiriwch a'ch llyfrgell eol cyn ymweld a pha wasanaethau maen nhw'n eu cynnig ar hyn o bryd)

 • Casgliad ffuglen a ffeithiol ar gyfer oedolion, oedolion ifanc, pobl ifanc yn eu harddegau a phlant
 • Ardal fawr i blant - ffuglen a ffeithiol. Plant Bach “Trên Llyfrau”!
 • Y Lolfa amrywiaeth o lyfrau label eu hunain gyda'r teitlau diweddaraf i blant
 • Amrywiaeth eang o lyfrau ail law ar werth o 50c
 • Sganio, Llungopïo, Argraffu. Dogfennau cynllunio NPT.
 • Mynediad am ddim i Ancestry UK ac offer cyfeirio eraill, Ezines a gwasanaethau Llyfrgell NPT eraill, gyda'ch dyfeisiau eich hun.
 • Aelodaeth llyfrgell yn rhoi mynediad i chi e-lyfrau sain ac e-lyfrau gan gynnwys BorrowBox – llyfrau ar-lein o unrhyw le ar ffonau clyfar, tabledi a chyfrifiaduron.
 • Gweithffyrdd+ : gallwn eich rhoi mewn cysylltiad i drefnu cyfarfod.
 • Clybiau llyfrau Plant ac Oedolion yn Gymraeg a Saesneg.
 • ‘Burns by your side Listening Dog’ sesiynau i hybu hyder darllenwyr yn gynnar yn 2022.
 • Grwpiau wythnosol: Caffi Cymraeg Dysgu Cymraeg sgwrs ar chwyddo; Grŵp Hwyl gyda Ffrangeg i oedolion a gwahodd aelodau iau i grŵp newydd.
 • (Clybiau arweinydd addysgu misol - Ysgrifennu Creadigol, Achau/Hanes Teuluol (holwch), Hanes Lleol - gobeithio dychwelyd).
 • Trefniant Blodau arbennig a thymhorol Sgyrsiau Awdur / Arbenigwr a Gweithgareddau Menteriaith yn hybu'r Gymraeg.
 • Gweithgareddau Gwyliau ee Gweithdai Stori a Chân a Rhigymau ar y cyd â Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot ee Calan Gaeaf, Pasg a Gweithgareddau trwy Sialens Ddarllen yr Haf.
 • (Hwb bore Gwener gyda Banc Bwyd Dyffryn Aman, Gwasanaethau Hwyl Lles a Siop Un Alwad Castell-nedd Cymorth cam-drin domestig … Cymorth i Ofalwyr CNPT, sesiynau Rhianta o Dechrau’n Deg a Chân Rhigwm wedi’u cynllunio ar gyfer y dyfodol - gobeithio dychwelyd yn fuan yn 2022).
 • Diwrnodau Codi Arian Nadolig, Gwanwyn a Haf a Ffeiriau Crefft Nadolig gan gynnwys Siôn Corn.
 • Gwerthiant Llyfrau Ail Law.