Llyfrgell Deithiol

Mae llyfrgell deithiol yn ymweld â chymunedau sydd heb lyfrgell leol. Rydym yn darparu gwasanaeth i gymunedau yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Mobile Library

Maen nhw'n galw heibio bob tair wythnos. Mae'r rhestr ganlynol yn dangos yr ardaloedd sy'n derbyn gwasaneth gan ein llyfrgelloedd teithiol.

Llawrllwythid

Amserlen Llyfrgell Deithiol 2020
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Amserlen Llyfrgell Deithiol Gymraeg
24 KB

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â'r Gwasanaeth Teithiol a Chludo i'r Cartref, e-bost npt.libhq@npt.gov.uk neu ffoniwch 01639 860001.

Ardaloedd sy'n derbyn gwasaneth gan ein llyfrgelloedd teithiol.
Castell-Nedd Port Talbot Bro Tawe
Aberdulais
Abergarwed
Bryncoch
Tregatwg
Caewathan
Caewern
Cilfrew
Cimla
Clun
Crymlyn Burrows
Creunant
Cwmgwrach
Cwrt Herbert
Dyffryn Cellwen
Jersey Marine
Llandarsi
Longford
March Hywel
Melin
Melin-cwrt
Castell-Nedd
Mynachlog-Nedd
Onllwyn
Penyard
Pont Walby
Rhyddings
Blaendulais
Sgiwen
Taillwyd
Tonna
Ynysarwed
Ynyswen
Ynys y Gerwen
Bryn
Cynonville
Dyffryn
Efail Fach
Glyncorrwg
Margam
Pontrhydyfen
Tonmawr
Alltwen
Brynamman
Cilmaengwyn
Cilybebyll
Cwmdu
Cwmgors
Gellinedd
Godre'r Graig
Gwaun Cae Gurwen
Cwmtwrch Isaf
March Hywel (Rhos)
Pontardawe
Rhiwfawr
Rhos
Rhydyfro
Tairgwaith
Trebannws
Cwmtwrch Uchaf
Ynysmeudwy