Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Llyfrgell Deithiol

Rydym yn diweddaru amserlen ein llyfrgell deithiol, cysylltwch â 07899067753 am ragor o wybodaeth

Mae llyfrgell deithiol yn ymweld â chymunedau sydd heb lyfrgell leol. Rydym yn darparu gwasanaeth i gymunedau yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Amserlen Llyfrgell Deithiol

Dydd Llun: Glyncorrwg, Croeserw

 • Mawrth 20fed
 • Mai 22ain
 • Mehefin 12fed
 • Gorffennaf 3ydd
 • Gorffennaf 24ain
 • Awst 14eg
 • Medi 4ydd
 • Medi 25ain
 • Hydref 16eg
 • Tachwedd 6ed
 • Tachwedd 27ain
 • Rhagfyr 18fed

Dydd Mercher: Crymlyn Burrows, Jersey Marine, Taillwyd

 • Mawrth 22ain
 • Ebrill 12fed
 • Mai 3ydd
 • Mai 24ain
 • Mehefin 14eg
 • Gorffennaf 5ed
 • Gorffennaf 26ain
 • Awst 16eg
 • Medi 6ed
 • Medi 27ain
 • Hydref 18fed
 • Tachwedd 8fed
 • Tachwedd 29ain
 • Rhagfyr 20fed

Dydd Iau: Bryncoch

 • Mawrth 23ain
 • Ebrill 13eg
 • Mai 4ydd
 • Mai 25ain
 • Mehefin 15fed
 • Gorffennaf 6ed
 • Gorffennaf 27ain
 • Awst 17eg
 • Medi 7fed
 • Medi 28ain
 • Hydref 19eg
 • Tachwedd 9fed
 • Tachwedd 30ain
 • Rhagfyr 21ain

Dydd Gwener: Cadoxton

 • Mawrth 24ain
 • Ebrill 14eg
 • Mai 5ed
 • Mai 26ain
 • Mehefin 16eg
 • Gorffennaf 7fed
 • Gorffennaf 28ain
 • Awst 18fed
 • Medi 8fed
 • Medi 29ain
 • Hydref 20fed
 • Tachwedd 10fed
 • Rhagfyr 1af Rhagfyr 22

Dydd Llun: Parc Crymlyn, Bryn (Port Talbot)

 • Mawrth 27ain
 • Ebrill 17eg
 • Mai 8fed
 • Mai 29ain
 • Mehefin 19eg
 • Gorffennaf 10fed
 • Gorffennaf 31ain
 • Awst 21ain
 • Medi 11eg
 • Hydref 2il
 • Hydref 23ain
 • Tachwedd 13eg
 • Rhagfyr 4ydd

Dydd Mawrth: Rhos

 • Mawrth 28ain
 • Ebrill 18fed
 • Mai 9fed
 • Mai 30ain
 • Mehefin 20fed
 • Gorffennaf 11eg
 • Awst 1af
 • Awst 22ain
 • Medi 12fed
 • Hydref 3ydd
 • Hydref 24ain
 • Tachwedd 14eg
 • Rhagfyr 5ed

Dydd Iau: Banwen, Blaendulais

 • Mawrth 30ain
 • Ebrill 20fed
 • Mai 11eg
 • Mehefin 1af
 • Mehefin 22ain
 • Gorffennaf 13eg
 • Awst 3ydd
 • Awst 24ain
 • Medi 14eg
 • Hydref 5ed
 • Hydref 26ain
 • Tachwedd 16eg
 • Rhagfyr 7fed

Dydd Gwener: Cwmgors, Brynamman

 • Mawrth 31ain
 • Ebrill 21ain
 • Mai 12fed
 • Mehefin 2ail
 • Mehefin 23ain
 • Gorffennaf 14eg
 • Awst 4ydd
 • Awst 25ain
 • Medi 15fed
 • Hydref 6ed
 • Hydref 27ain
 • Tachwedd 17eg
 • Rhagfyr 8fed

Dydd Llun: Cwmgwrach, Tonna

 • Mawrth 13eg
 • Ebrill 3ydd
 • Ebrill 24ain
 • Mai 15fed
 • Mehefin 5ed
 • Mehefin 26ain
 • Gorffennaf 17eg
 • Awst 7fed
 • Medi 18fed
 • Hydref 9fed
 • Hydref 30ain
 • Tachwedd 20fed
 • Rhagfyr 11eg

Dydd Mawrth: Cimla

 • Mawrth 14eg
 • Ebrill 4ydd
 • Ebrill 25ain
 • Mai 16eg
 • Mehefin 6ed
 • Mehefin 27ain
 • Gorffennaf 18fed
 • Awst 8fed
 • Awst 29ain
 • Medi 19eg
 • Hydref 10fed
 • Hydref 31ain
 • Tachwedd 21ain
 • Rhagfyr 12fed.

Dydd Mercher: Margam

 • Mawrth 15fed
 • Ebrill 5ed
 • Ebrill 26ain
 • Mai 17eg
 • Mehefin 7fed
 • Mehefin 28ain
 • Gorffennaf 19eg
 • Awst 9fed
 • Awst 30ain
 • Medi 20fed
 • Hydref 11eg
 • Tachwedd 1af
 • Tachwedd 22ain
 • Rhagfyr 13eg

Dydd Iau: Godre’r Graig, Ystalyfera, Cwmllynfell

 • Mawrth 16eg
 • Ebrill 6ed
 • Ebrill 27ain
 • Mai 18fed
 • Mehefin 8fed
 • Mehefin 29ain
 • Gorffennaf 20fed
 • Awst 10fed
 • Awst 31ain
 • Medi 21ain
 • Hydref 12fed
 • Tachwedd 2il
 • Tachwedd 23ain
 • Rhagfyr 14eg

Dydd Gwener: Pontrhydyfen

 • Mawrth 17eg
 • Ebrill 7fed
 • Ebrill 28ain
 • Mai 19eg
 • Mehefin 9fed
 • Mehefin 30ain
 • Gorffennaf 21ain
 • Awst 11eg
 • Medi 1af
 • Medi 22ain
 • Hydref 13eg
 • Tachwedd 3ydd
 • Tachwedd 24ain
 • Rhagfyr 15fed

Mae'r rhestr ganlynol yn dangos yr ardaloedd sy'n derbyn gwasaneth gan ein llyfrgelloedd teithiol.

Ardaloedd sy'n derbyn gwasaneth gan ein llyfrgelloedd teithiol.
Castell-Nedd Port Talbot Bro Tawe
Aberdulais
Abergarwed
Bryncoch
Tregatwg
Caewathan
Caewern
Cilfrew
Cimla
Clun
Crymlyn Burrows
Creunant
Cwmgwrach
Cwrt Herbert
Dyffryn Cellwen
Jersey Marine
Llandarsi
Longford
March Hywel
Melin
Melin-cwrt
Castell-Nedd
Mynachlog-Nedd
Onllwyn
Penyard
Pont Walby
Rhyddings
Blaendulais
Sgiwen
Taillwyd
Tonna
Ynysarwed
Ynyswen
Ynys y Gerwen
Bryn
Cynonville
Dyffryn
Efail Fach
Glyncorrwg
Margam
Pontrhydyfen
Tonmawr
Alltwen
Brynamman
Cilmaengwyn
Cilybebyll
Cwmdu
Cwmgors
Gellinedd
Godre'r Graig
Gwaun Cae Gurwen
Cwmtwrch Isaf
March Hywel (Rhos)
Pontardawe
Rhiwfawr
Rhos
Rhydyfro
Tairgwaith
Trebannws
Cwmtwrch Uchaf
Ynysmeudwy