Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Ar 24 Mehefin 2013 llofnododd y Cyngor a nifer o bartneriaid Gyfamod Cymunedol sy'n cefnogi cymuned y Lluoedd Arfog yn ardal Castell-nedd Port Talbot.

Bydd hyn yn ysbrydoli mwy o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o'r materion sy'n effeithio ar gymuned y Lluoedd Arfog yn y fwrdeistref sirol.

Gwneud cais am Grant Cyfamod Cymunedol

Y Cynghonydd Chris James – Hyrwyddwr y Lluoedd Argof Castell-nedd Port Talbot 

Yn ei swydd, bydd y Cynghorydd James yn helpu i godi proffil cymuned y Lluoedd Arfog ac yn ymdrechu i gyflawni dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth well o'r problemau sy'n effeithio arni. Bydd yn gweithredu fel eiriolwr ar ei rhan ac yn ceisio sicrhau bod ei buddiannau yn cael eu hystyried yn briodol gan y cyngor ac yn cael eu blaenoriaethu ym mholisïau a strategaethau'r cyngor.

Gan sôn am ei swydd, meddai'r Cynghorydd James,

“Mae'n fraint fawr gofyn i mi ymgymryd â rôl Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog ar gyfer y fwrdeistref sirol. Rwy'n teimlo'n gryf iawn y dylai pobl sy'n peryglu eu bywydau drwy wasanaethu eu gwlad, a'r rheiny a oedd yn arfer gwneud hynny, gael eu trin yn dda gan y gymuned.

“Yn hanesyddol, nid oes gan y wlad hon gofnod da am gefnogi'n milwyr pan fyddant yn gyn-filwyr. Fodd bynnag, mae hyn yn dechrau newid ac rwyf am fod yn rhan o'r newid hwnnw er budd cymuned y Lluoedd Arfog yn yr ardal hon."

Ymunodd y Cynghorydd James â'r Llynges Frenhinol ym 1990. Wrth iddo weithio yng Ngweithrediadau'r Llynges Frenhinol, gwasanaethodd ym mrwydrau Sierra Leone ac yn Affghanistan cyn gadael yn 2005 ar ôl cael ei anafu wrth wasanaethu.

Penodwyd y Cynghorydd James i'r rôl gan Arweinydd y Cyngor, Rob Jones, a ddywedodd,

“Bydd Chris yn Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog gwych. Fel cyn-filwr, bydd yn hollol ymrwymedig i'r rôl a gall empatheiddio â phobl sydd wedi gwasanaethu eu gwlad a'r problemau sy'n effeithio arnyn nhw a'u teuluoedd. Rwy'n hyderus iawn y bydd yn ymdrechu'n ddiflino i hyrwyddo mynediad gwell i wasanaethau a chefnogaeth ar gyfer dynion a menywod sy'n gwasanaethu a'r rheiny sydd wedi gwasanaethu yn y gorffennol.

Ymholiadau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Cyfamod neu am wasanaethau lleol i bersonél y Lluoedd Arfog a chyn-filwyr, e-bostiwch yr Uned Strategaethau Corfforaethol

 • Cyfamod Cymunedol Y Lluoedd Arfog (DOC 122 KB)

  m.Id: 13763
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cyfamod Cymunedol Y Lluoedd Arfog
  mSize: 122 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/7298/npt_armed_forces_community_covenant_cym.doc