Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwneud cais am Fathodyn Glas

Mae cynllun y Bathodyn Glas yn eich helpu i barcio'n agosach at eich cyrchfan os ydych yn anabl.

Oherwydd y datblygiadau parhaus gyda'r achosion o goronafeirws yng Nghymru a'r angen i ganolbwyntio adnoddau staff ar wasanaethau, mae'r gwasanaeth Bathodyn Glas wedi newid dros dro.

Mae angen gwneud pob cais newydd ar-lein