Sut mae'r cyngor yn gweithio

Sut mae'r cyngor yn gweithio

Mae'r cyngor yn cynnwys 64 o gynghorwyr a etholir yn lleol sy'n cynrychioli 42 o adrannau Castell-nedd a Phort Talbot. Maent yn gwneud penderfyniadau ar sut mae'r cyngor yn cael ei reoli a sut mae gwella gwasanaethau lleol ar ran pobl leol. Mae'r ffordd mae cynghorwyr yn gwneud penderfyniadau'n cael ei llywio gan syniadau'r pleidiau gwleidyddol maent yn eu cynrychioli.
 
39 Llafur Cymru
15 Plaid Cymru
9 Democratiaid Annibynnol
1 Annibynnol

Yr Arweinydd a'r Cabinet

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cael ei harwain gan Lafur.  Mae'r Arweinydd Cyng Rob Jones yn cael ei hethol gan y Cyngor ac yn arwain y Cabinet.

Maer

Maer Castell-nedd Port Talbot yw'r Cynghorydd Mr Scott Jones. Dirprwy Faer Castell-nedd Port Talbot yw'r Cynghorydd John Warman


I gael mwy o wybodaeth am Faer Castell-nedd Port Talbot, ewch i www.npt.gov.uk/maer

Pwyllgorau

Mae nifer o bwyllgorau a phaneli ac mae swyddogaethau gwahanol gan bob un:

Rheoli

Rheolir y cyngor a'i wasanaethau o ddydd i ddydd gan:

  • Steven Phillips, Prif Weithredwr.
  • Gareth Nutt, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd.
  • Aled Evans, Cyfarwyddwr.
  • Andrew Jarrett, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai
  • Hywel Jenkins, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.