Hepgor gwe-lywio

Sut mae'r cyngor yn gweithio

Sut mae'r cyngor yn gweithio

Mae'r cyngor yn cynnwys 64 o gynghorwyr a etholir yn lleol sy'n cynrychioli 42 o adrannau Castell-nedd a Phort Talbot. Maent yn gwneud penderfyniadau ar sut mae'r cyngor yn cael ei reoli a sut mae gwella gwasanaethau lleol ar ran pobl leol. Mae'r ffordd mae cynghorwyr yn gwneud penderfyniadau'n cael ei llywio gan syniadau'r pleidiau gwleidyddol maent yn eu cynrychioli.

42 Llafur Cymru
8 Plaid Cymru
4 Democratiaid Annibynnol
9 Aelod Annibynnol (Digyswllt)
1 Swydd Wag (Bryncoch North)

Yr Arweinydd a'r Cabinet

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cael ei harwain gan Lafur.  Mae'r Arweinydd Cyng Rob Jones yn cael ei hethol gan y Cyngor ac yn arwain y Cabinet.

Maer

Maer Castell-nedd Port Talbot yw'r Cynghorydd Mr Dennis Keogh. Dirprwy Faer Castell-nedd Port Talbot yw'r Cynghorydd Mr Scott Jones 
Neath Port Talbot Mayor Cllr Dennis Keogh

Pwyllgorau

Mae nifer o bwyllgorau a phaneli ac mae swyddogaethau gwahanol gan bob un:

Rheoli

Rheolir y cyngor a'i wasanaethau o ddydd i ddydd gan:

  • Steven Phillips, Prif Weithredwr.
  • Gareth Nutt, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd.
  • Aled Evans, Cyfarwyddwr Addysg a Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro.
  • Hywel Jenkins, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol.

Mae copi o'n strwythur Uwch Rheolwyr ar gael i'w gweld isod.
Strwythur Uwch Reolwyr
File type Document File size
ppt Strwythur uwch reolwyr Ebrill 2015 550 KB