Blaenraglenni Gwaith

Mae Blaenraglenni Gwaith yn amlinellu meysydd y mae'r pwyllgor yn bwriadu edrych arnynt dros y flwyddyn nesaf. Mae Blaenraglenni Gwaith ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y Pwyllgorau Craffu canlynol.

  • Pwyllgor Craffu Addysg, Sgiliau a Diwylliant
  • Is-bwyllgor Hamdden a Diwylliant
  • Pwyllgor Craffu Adfywio a Datblygu Cynaliadwy
  • Is-bwyllgor Diogelwch Cymunedol a Diogelu'r Cyhoedd
  • Pwyllgor Craffu Strydlun a Pheirianneg
  • Pwyllgor Craffu y Cabinet
  • Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Mae Blaenraglenni Gwaith ar gael i'w gweld a'u lawrlwytho isod.

Mae Pwyllgor Craffu'r Cabinet yn craffu cyn penderfynu ar gynigion y Cabinet

Lawrlwythiadau
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
doc Blaenraglen waith craffu ar adfywio a datblygu cynaliadwy
81 KB
doc Blaenraglen Waith Craffu ' r Cabinet
99 KB
doc Blaenraglen Waith Addysg, Sgiliau a Diwylliant
89 KB
doc Blaenraglen Waith Hamdden a Diwylliant
97 KB
doc Blaenraglen Waith Diogelwch Cymunedol a Diogelu'r Cyhoedd
81 KB
pdf Blaenraglen Waith ar Gyfer Strydlun a Pheirianneg
114 KB
pdf Blaenraglen Waith ar Gyfer ofal cymdeithasol, iechyd a lles
131 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete